Kurilnica Ljubljana


Kurilnica Maribor


Kurilnica Nova Gorica


Kurilnica Jesenice


Kurilnica Novo mesto


Kurilnica Grosuplje


Okretnica CD Moste


Okretnica Zidani most


Vir: www.geopedia.si